ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : วินัย โสมดี
คำค้น : การออกแบบผลิตภัณฑ์ , ธุรกิจชุมชน , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , ศิลปะประดิษฐ์ , ของตกแต่งบ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัย โสมดี . (2552). วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
วินัย โสมดี . 2552. "วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
วินัย โสมดี . "วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,, 2552. Print.
วินัย โสมดี . วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,; 2552.