ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุมิตรา ศรีชูชาติ
คำค้น : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ , ธุรกิจชุมชน , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมิตรา ศรีชูชาติ . (2551). การวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
สุมิตรา ศรีชูชาติ . 2551. "การวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
สุมิตรา ศรีชูชาติ . "การวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,, 2551. Print.
สุมิตรา ศรีชูชาติ . การวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,; 2551.