ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : ทัศนีพร ประภัสสร
คำค้น : ภูมิปัญญาชาวบ้าน , เทศบาลตำบลวงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีพร ประภัสสร . (2551). การสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
ทัศนีพร ประภัสสร . 2551. "การสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
ทัศนีพร ประภัสสร . "การสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,, 2551. Print.
ทัศนีพร ประภัสสร . การสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,; 2551.