ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ดลใจ ธรรมนันท์
คำค้น : เกษตรกร , การยอมรับ , ฟาร์มโคนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สัญชัย จตุรสิทธา , รุจ ศิริสัญลักษณ์ , รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย , นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลใจ ธรรมนันท์ . (2552). การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดลใจ ธรรมนันท์ . 2552. "การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดลใจ ธรรมนันท์ . "การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ดลใจ ธรรมนันท์ . การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.