ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกร ในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกร ในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : นงค์นุช เถื่อนทิม
คำค้น : สุกร , ชุมชนตำบลป่าสัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงค์นุช เถื่อนทิม . (2552). การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกร ในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นงค์นุช เถื่อนทิม . 2552. "การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกร ในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นงค์นุช เถื่อนทิม . "การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกร ในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
นงค์นุช เถื่อนทิม . การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกร ในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.