ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : ทัศนีพร ประภัสสร
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , ชุมชนบ้านแหวน , หลักสูตรท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อิ่นแก้ว คันทะวงศ์ , สมบูรณ์ รอบรู้
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220616
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีพร ประภัสสร . (2550). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
ทัศนีพร ประภัสสร . 2550. "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
ทัศนีพร ประภัสสร . "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,, 2550. Print.
ทัศนีพร ประภัสสร . การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,; 2550.