ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ กิติบุตร
คำค้น : ผักปลอดสารพิษ , เกษตรกร , ผู้บริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220613
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . (2550). การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . 2550. "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,, 2550. Print.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,; 2550.