ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : พิทักษ์ อยู่มี
คำค้น : พืชอาหาร , อุทกภัย , การอนุรักษ์พืช , การพัฒนาแบบยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220438
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์ อยู่มี . (2551). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
พิทักษ์ อยู่มี . 2551. "การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
พิทักษ์ อยู่มี . "การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2551. Print.
พิทักษ์ อยู่มี . การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2551.