ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องทำความสะอาดแบบแห้ง และขูดผิวหัวมันสำปะหลังบางส่วน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องทำความสะอาดแบบแห้ง และขูดผิวหัวมันสำปะหลังบางส่วน
นักวิจัย : สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
คำค้น : เครื่องทำความสะอาดมันสำปะหลัง , มันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220158
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . (2544). เครื่องทำความสะอาดแบบแห้ง และขูดผิวหัวมันสำปะหลังบางส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . 2544. "เครื่องทำความสะอาดแบบแห้ง และขูดผิวหัวมันสำปะหลังบางส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . "เครื่องทำความสะอาดแบบแห้ง และขูดผิวหัวมันสำปะหลังบางส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,, 2544. Print.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . เครื่องทำความสะอาดแบบแห้ง และขูดผิวหัวมันสำปะหลังบางส่วน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,; 2544.