ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์
นักวิจัย : โชติชนะ วิไลลักขณา
คำค้น : สตาฟีย์โลค็อกคัส ออเรียส , เมธิซิลลิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219638
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชติชนะ วิไลลักขณา . (2551). การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
โชติชนะ วิไลลักขณา . 2551. "การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
โชติชนะ วิไลลักขณา . "การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.
โชติชนะ วิไลลักขณา . การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2551.