ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทย กับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทย กับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน
นักวิจัย : โชคชัย ยืนยง
คำค้น : การเชื่อมโยงวัฒนธรรม , การเรียนรู้ , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219502
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชคชัย ยืนยง . (2552). การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทย กับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
โชคชัย ยืนยง . 2552. "การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทย กับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
โชคชัย ยืนยง . "การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทย กับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
โชคชัย ยืนยง . การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทย กับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.