ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า
นักวิจัย : วิเชียร วรพุทธพร
คำค้น : ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า , ข้าวเม่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219339
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร วรพุทธพร . (2551). การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิเชียร วรพุทธพร . 2551. "การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิเชียร วรพุทธพร . "การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.
วิเชียร วรพุทธพร . การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2551.