ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : จตุรงค์ เหมรา
คำค้น : แอโรบิก [กายบริหาร] , ลำปาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พัชรี อัฉริยะตระกูล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จตุรงค์ เหมรา . (2550). การพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง,.
จตุรงค์ เหมรา . 2550. "การพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง,.
จตุรงค์ เหมรา . "การพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง,, 2550. Print.
จตุรงค์ เหมรา . การพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง,; 2550.