ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
นักวิจัย : ภัทรอนงค์ คงช่วย
คำค้น : ลำไย , เครื่องอบแห้งลำไย , มวลชีวภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/218237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรอนงค์ คงช่วย . (2552). การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ภัทรอนงค์ คงช่วย . 2552. "การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ภัทรอนงค์ คงช่วย . "การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ภัทรอนงค์ คงช่วย . การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.