ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นักวิจัย : กมลทิพย์ คำใจ
คำค้น : มูลค่าเพิ่ม , สินทรัพย์ชุมชน , ชนบท , ชุมชนเมือง , การพัฒนาเศรษฐกิจ , การพัฒนาสังคม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/217749
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ คำใจ . (2551). การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
กมลทิพย์ คำใจ . 2551. "การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,.
กมลทิพย์ คำใจ . "การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,, 2551. Print.
กมลทิพย์ คำใจ . การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,; 2551.