ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เนื้อเลาะกระดูกไก่ด้วยเครื่องจักร น้ำมันพืชและอังคัก เพื่อผลิตไส้กรอกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เนื้อเลาะกระดูกไก่ด้วยเครื่องจักร น้ำมันพืชและอังคัก เพื่อผลิตไส้กรอกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ
นักวิจัย : อภิรักษ์ เพียรมงคล
คำค้น : ไส้กรอกโคเลสเตอรอลต่ำ , เนื้อเลาะกระดูกไก่ , น้ำมันพืช , อังคัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เรณู ปิ่นทอง , หทัยรัตน์ ปันคำมูล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/217319
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิรักษ์ เพียรมงคล . (2550). การใช้เนื้อเลาะกระดูกไก่ด้วยเครื่องจักร น้ำมันพืชและอังคัก เพื่อผลิตไส้กรอกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อภิรักษ์ เพียรมงคล . 2550. "การใช้เนื้อเลาะกระดูกไก่ด้วยเครื่องจักร น้ำมันพืชและอังคัก เพื่อผลิตไส้กรอกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อภิรักษ์ เพียรมงคล . "การใช้เนื้อเลาะกระดูกไก่ด้วยเครื่องจักร น้ำมันพืชและอังคัก เพื่อผลิตไส้กรอกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.
อภิรักษ์ เพียรมงคล . การใช้เนื้อเลาะกระดูกไก่ด้วยเครื่องจักร น้ำมันพืชและอังคัก เพื่อผลิตไส้กรอกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2550.