ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : พุทธกาล รัชธร
คำค้น : การพัฒนาเศรษฐกิจ , การพัฒนาเศรษฐกิจ , ธุรกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พุทธกาล รัชธร . (2552). การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พุทธกาล รัชธร . 2552. "การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พุทธกาล รัชธร . "การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
พุทธกาล รัชธร . การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.