ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
คำค้น : การพัฒนาศักยภาพ , คนจน , การแก้ปัญหา , ความจน , เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒชัย ฟ่อเกตุ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง . (2551). การพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง . 2551. "การพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง . "การพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,, 2551. Print.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง . การพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,; 2551.