ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
นักวิจัย : อำนวยพร มโนวงค์
คำค้น : ตำแหน่งทางวิชาการ , อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชูชีพ พุทธประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/215864
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนวยพร มโนวงค์ . (2552). การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อำนวยพร มโนวงค์ . 2552. "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อำนวยพร มโนวงค์ . "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
อำนวยพร มโนวงค์ . การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.