ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมสารดูดซับจากการแยกสลายขี้เลื่อยด้วยความร้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมสารดูดซับจากการแยกสลายขี้เลื่อยด้วยความร้อน
นักวิจัย : อรทัย ศรีวรรณ
คำค้น : ขี้เลื่อย , ความร้อน , การแยกสลายด้วยความร้อน , สารดูดซับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/215163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรทัย ศรีวรรณ . (2552). การเตรียมสารดูดซับจากการแยกสลายขี้เลื่อยด้วยความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรทัย ศรีวรรณ . 2552. "การเตรียมสารดูดซับจากการแยกสลายขี้เลื่อยด้วยความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรทัย ศรีวรรณ . "การเตรียมสารดูดซับจากการแยกสลายขี้เลื่อยด้วยความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
อรทัย ศรีวรรณ . การเตรียมสารดูดซับจากการแยกสลายขี้เลื่อยด้วยความร้อน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.