ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง [5A'3] เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง [5A'3] เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด
นักวิจัย : ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล
คำค้น : วัยรุ่น , การสูบบุหรี่ , ทักษะชีวิต , การสนับสนุนจากผู้ปกครอง , ชุมชนแออัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อาภาพร เผ่าวัฒนา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214968
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล . (2552). ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง [5A'3] เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล . 2552. "ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง [5A'3] เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล . "ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง [5A'3] เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2552. Print.
ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล . ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง [5A'3] เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2552.