ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
นักวิจัย : ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
คำค้น : กลุ่มอาชีพจักสานบ้านบางเจ้าฉ่า , บ้านบางเจ้าฉ่า , วิสาหกิจชุมชน , วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร . (2550). การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร . 2550. "การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร . "การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,, 2550. Print.
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร . การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,; 2550.