ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน
นักวิจัย : สำเริง รักซ้อน
คำค้น : วัสดุปอซโซลาน , มอร์ต้า , คลอไรด์ , คาร์บอเนชัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปริญญา จินดาประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำเริง รักซ้อน . (2551). คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำเริง รักซ้อน . 2551. "คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำเริง รักซ้อน . "คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
สำเริง รักซ้อน . คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.