ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
นักวิจัย : นิธิดา พลโคตร
คำค้น : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ , บัวหลวง , เกสรบัวหลวง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฉันทนา อารมย์ดี
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/214021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิธิดา พลโคตร . (2551). คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิธิดา พลโคตร . 2551. "คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิธิดา พลโคตร . "คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
นิธิดา พลโคตร . คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.