ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา
นักวิจัย : ศิริมิรินทร์ มีสุข
คำค้น : ไฮโดรเจน , ขี้เลื่อย , แกสซิฟิเคชัน , ไอน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วัลลภัคร์ พลทรัพย์ , ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง , ชัชวาลย์ ชัยชนะ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/211628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริมิรินทร์ มีสุข . (2552). การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิริมิรินทร์ มีสุข . 2552. "การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิริมิรินทร์ มีสุข . "การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
ศิริมิรินทร์ มีสุข . การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.