ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะคุณภาพบางลักษณะในถั่วเหลืองฝักสด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะคุณภาพบางลักษณะในถั่วเหลืองฝักสด
นักวิจัย : พิจิตรา วงศ์ชูเวช
คำค้น : เครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ , ถั่วเหลืองฝักสด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พรพันธุ์ ภู่พร้อมพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/210744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิจิตรา วงศ์ชูเวช . (2552). การจำแนกเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะคุณภาพบางลักษณะในถั่วเหลืองฝักสด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิจิตรา วงศ์ชูเวช . 2552. "การจำแนกเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะคุณภาพบางลักษณะในถั่วเหลืองฝักสด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิจิตรา วงศ์ชูเวช . "การจำแนกเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะคุณภาพบางลักษณะในถั่วเหลืองฝักสด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
พิจิตรา วงศ์ชูเวช . การจำแนกเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะคุณภาพบางลักษณะในถั่วเหลืองฝักสด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.