ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : ภาสกร นันทพานิช
คำค้น : ความยั่งยืน , โคนม , การพัฒนาการเลี้ยงโคนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุจินต์ สิมารักษ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/210723
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาสกร นันทพานิช . (2551). การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภาสกร นันทพานิช . 2551. "การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภาสกร นันทพานิช . "การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
ภาสกร นันทพานิช . การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.