ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดไนตริฟิเคชั่น และแอมโมนิฟิเคชั่นของบางชุดดิน ในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดไนตริฟิเคชั่น และแอมโมนิฟิเคชั่นของบางชุดดิน ในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ฤดี โคตรชารี
คำค้น : ดิน , ไนตริฟิเคชัน , แอมโมนิฟิเคชัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/210441
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฤดี โคตรชารี . (2549). การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดไนตริฟิเคชั่น และแอมโมนิฟิเคชั่นของบางชุดดิน ในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ฤดี โคตรชารี . 2549. "การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดไนตริฟิเคชั่น และแอมโมนิฟิเคชั่นของบางชุดดิน ในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ฤดี โคตรชารี . "การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดไนตริฟิเคชั่น และแอมโมนิฟิเคชั่นของบางชุดดิน ในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2549. Print.
ฤดี โคตรชารี . การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดไนตริฟิเคชั่น และแอมโมนิฟิเคชั่นของบางชุดดิน ในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2549.