ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบแนะนำสำหรับการจัดการทุนทางปัญญา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบแนะนำสำหรับการจัดการทุนทางปัญญา
นักวิจัย : อนงค์นาฏ ศรีวิหค
คำค้น : ระบบแนะนำ , ทุนทางปัญญา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/210373
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนงค์นาฏ ศรีวิหค . (2551). ระบบแนะนำสำหรับการจัดการทุนทางปัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อนงค์นาฏ ศรีวิหค . 2551. "ระบบแนะนำสำหรับการจัดการทุนทางปัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อนงค์นาฏ ศรีวิหค . "ระบบแนะนำสำหรับการจัดการทุนทางปัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2551. Print.
อนงค์นาฏ ศรีวิหค . ระบบแนะนำสำหรับการจัดการทุนทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2551.