ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม
นักวิจัย : มนตรี จำปาดี
คำค้น : การย่อยสลายเศษข้าวโพด , โคนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมปอง สรวมศิริ , สกล ไข่คำ , สมคิด ดีจริง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209905
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี จำปาดี . (2552). การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
มนตรี จำปาดี . 2552. "การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
มนตรี จำปาดี . "การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2552. Print.
มนตรี จำปาดี . การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2552.