ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : พูนเลิศ พิกุลทอง
คำค้น : อาข่า , ลั๊วะ , ความสมบูรณ์ของดิน , ข้าวไร่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พหล ศักดิ์คะทัศน์ , บรรพต ตันติเสรี , อภิชาติ สวนคำกอง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนเลิศ พิกุลทอง . (2552). การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
พูนเลิศ พิกุลทอง . 2552. "การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
พูนเลิศ พิกุลทอง . "การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2552. Print.
พูนเลิศ พิกุลทอง . การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2552.