ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม
นักวิจัย : เลอชาติ บุญเอก
คำค้น : บายพาสโปรตีน , กากถั่วเหลือง , น้ำนมโค , โคนม , อาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เลอชาติ บุญเอก . (2552). การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
เลอชาติ บุญเอก . 2552. "การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
เลอชาติ บุญเอก . "การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2552. Print.
เลอชาติ บุญเอก . การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2552.