ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชน ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชน ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : บังอร ฉางทรัพย์
คำค้น : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม , ที่อยู่อาศัย , กรุงเทพฯ , ชุมชนคลองเตย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บังอร ฉางทรัพย์ . (2552). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชน ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,.
บังอร ฉางทรัพย์ . 2552. "รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชน ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,.
บังอร ฉางทรัพย์ . "รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชน ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,, 2552. Print.
บังอร ฉางทรัพย์ . รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชน ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,; 2552.