ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
นักวิจัย : ประจวบ ฉายบุ
คำค้น : ปลา , เครื่องหมายชีวภาพ , ฮอร์โมน , สารเคมีทางการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ , น้ำเพชร ประกอบศิลป์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประจวบ ฉายบุ . (2550). การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ประจวบ ฉายบุ . 2550. "การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ประจวบ ฉายบุ . "การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2550. Print.
ประจวบ ฉายบุ . การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2550.