ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาความแตกต่างด้านเคมีของดิน และผลตอบแทน ระหว่างการเกษตรเชิงเดี่ยว กับการเกษตรแบบหมุนเวียน กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาความแตกต่างด้านเคมีของดิน และผลตอบแทน ระหว่างการเกษตรเชิงเดี่ยว กับการเกษตรแบบหมุนเวียน กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ธีระพันธ์ เงินน้อย
คำค้น : ดิน , เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว , เกษตรกรรมแบบหมุนเวียน , บ้านเจียจันทร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จีราภรณ์ อินทสาร
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208680
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพันธ์ เงินน้อย . (2552). ศึกษาความแตกต่างด้านเคมีของดิน และผลตอบแทน ระหว่างการเกษตรเชิงเดี่ยว กับการเกษตรแบบหมุนเวียน กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพันธ์ เงินน้อย . 2552. "ศึกษาความแตกต่างด้านเคมีของดิน และผลตอบแทน ระหว่างการเกษตรเชิงเดี่ยว กับการเกษตรแบบหมุนเวียน กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพันธ์ เงินน้อย . "ศึกษาความแตกต่างด้านเคมีของดิน และผลตอบแทน ระหว่างการเกษตรเชิงเดี่ยว กับการเกษตรแบบหมุนเวียน กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
ธีระพันธ์ เงินน้อย . ศึกษาความแตกต่างด้านเคมีของดิน และผลตอบแทน ระหว่างการเกษตรเชิงเดี่ยว กับการเกษตรแบบหมุนเวียน กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.