ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม ในการผลิตผัก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม ในการผลิตผัก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สมเพชร เจริญสุข
คำค้น : ผัก , เกษตรดีที่เหมาะสม , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208679
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเพชร เจริญสุข . (2552). การดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม ในการผลิตผัก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สมเพชร เจริญสุข . 2552. "การดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม ในการผลิตผัก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สมเพชร เจริญสุข . "การดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม ในการผลิตผัก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
สมเพชร เจริญสุข . การดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม ในการผลิตผัก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.