ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงที่เหมาะสม เพื่อผลในการจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงที่เหมาะสม เพื่อผลในการจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คำค้น : ประมง , เครื่องมือจับสัตว์น้ำ , สัตว์น้ำ , อ่างเก็บน้ำ , เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . (2550). การศึกษาสภาวะการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงที่เหมาะสม เพื่อผลในการจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . 2550. "การศึกษาสภาวะการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงที่เหมาะสม เพื่อผลในการจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . "การศึกษาสภาวะการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงที่เหมาะสม เพื่อผลในการจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2550. Print.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . การศึกษาสภาวะการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงที่เหมาะสม เพื่อผลในการจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2550.