ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช เพื่อให้เป็นเขตกันชน ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช เพื่อให้เป็นเขตกันชน ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
นักวิจัย : สุพรรณี ศฤงฆาร
คำค้น : โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช , การจัดการป่าไม้ , เขตกันชน , อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/207952
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี ศฤงฆาร . (2550). การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช เพื่อให้เป็นเขตกันชน ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุพรรณี ศฤงฆาร . 2550. "การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช เพื่อให้เป็นเขตกันชน ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุพรรณี ศฤงฆาร . "การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช เพื่อให้เป็นเขตกันชน ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2550. Print.
สุพรรณี ศฤงฆาร . การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช เพื่อให้เป็นเขตกันชน ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2550.