ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาข้าวโพดฝักอ่อนและผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาข้าวโพดฝักอ่อนและผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : วัลลภา เย็นระยับ
คำค้น : ข้าวโพดฝักอ่อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/207802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัลลภา เย็นระยับ . (2550). การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาข้าวโพดฝักอ่อนและผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วัลลภา เย็นระยับ . 2550. "การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาข้าวโพดฝักอ่อนและผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วัลลภา เย็นระยับ . "การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาข้าวโพดฝักอ่อนและผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2550. Print.
วัลลภา เย็นระยับ . การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาข้าวโพดฝักอ่อนและผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2550.