ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : เดือน อินต๊ะ
คำค้น : รายการวิทยุชุมชน , เศรษฐกิจพอเพียง , ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อานัฐ ตันโช
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/207720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดือน อินต๊ะ . (2551). กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เดือน อินต๊ะ . 2551. "กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เดือน อินต๊ะ . "กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
เดือน อินต๊ะ . กระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.