ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]
นักวิจัย : ไพโรจน์ ศิลมั่น
คำค้น : โคนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมปอง สรวมศิริ , อำพล วริทธิธรรม
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/207485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ ศิลมั่น . (2550). การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม].
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ไพโรจน์ ศิลมั่น . 2550. "การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ไพโรจน์ ศิลมั่น . "การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2550. Print.
ไพโรจน์ ศิลมั่น . การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2550.