ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน
นักวิจัย : ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
คำค้น : ปลานิลแดดเดียว , การอบแห้ง , โอโซน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/205561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ . (2551). การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ . 2551. "การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ . "การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2551. Print.
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ . การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2551.