ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดในการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ [เชียงใหม่-แพร่]

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดในการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ [เชียงใหม่-แพร่]
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : เนื้อโคพื้นเมือง , โคพื้นเมือง , การตลาด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/205430
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2550). ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดในการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ [เชียงใหม่-แพร่].
    กรุงเทพมหานคร : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
สมปอง สรวมศิริ . 2550. "ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดในการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ [เชียงใหม่-แพร่]".
    กรุงเทพมหานคร : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
สมปอง สรวมศิริ . "ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดในการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ [เชียงใหม่-แพร่]."
    กรุงเทพมหานคร : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2550. Print.
สมปอง สรวมศิริ . ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดในการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ [เชียงใหม่-แพร่]. กรุงเทพมหานคร : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2550.