ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อน สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อน สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : ปริญ คงกระพันธ์
คำค้น : ขยะอิเล็กทรอนิกส์ , หัวเผาพลาสมาความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นคร ทิพยาวงศ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204826
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญ คงกระพันธ์ . (2551). การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อน สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปริญ คงกระพันธ์ . 2551. "การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อน สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปริญ คงกระพันธ์ . "การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อน สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
ปริญ คงกระพันธ์ . การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อน สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.