ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตพริกอนามัย "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตพริกอนามัย "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"
นักวิจัย : เสกสรร สีหวงษ์
คำค้น : เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย , แท่งวัสดุปลูกพืช , พริก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสกสรร สีหวงษ์ . (2549). การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตพริกอนามัย "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
เสกสรร สีหวงษ์ . 2549. "การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตพริกอนามัย "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
เสกสรร สีหวงษ์ . "การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตพริกอนามัย "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,, 2549. Print.
เสกสรร สีหวงษ์ . การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตพริกอนามัย "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย". กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,; 2549.