ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแตกต่างของภาวะการตาย ในเขตเมือง และชนบทของประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแตกต่างของภาวะการตาย ในเขตเมือง และชนบทของประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : นันทวัน อินทชาติ
คำค้น : นครราชสีมา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/203786
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทวัน อินทชาติ . (2551). การศึกษาความแตกต่างของภาวะการตาย ในเขตเมือง และชนบทของประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี,.
นันทวัน อินทชาติ . 2551. "การศึกษาความแตกต่างของภาวะการตาย ในเขตเมือง และชนบทของประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี,.
นันทวัน อินทชาติ . "การศึกษาความแตกต่างของภาวะการตาย ในเขตเมือง และชนบทของประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี,, 2551. Print.
นันทวัน อินทชาติ . การศึกษาความแตกต่างของภาวะการตาย ในเขตเมือง และชนบทของประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี,; 2551.