ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
นักวิจัย : นิพนธ์ วุฒิชัย
คำค้น : กิจกรรมการท่องเที่ยว , เกาะช้าง , การท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/201696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพนธ์ วุฒิชัย . (2550). ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,.
นิพนธ์ วุฒิชัย . 2550. "ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,.
นิพนธ์ วุฒิชัย . "ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,, 2550. Print.
นิพนธ์ วุฒิชัย . ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,; 2550.