ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีส สำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างระดับนาโน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีส สำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างระดับนาโน
นักวิจัย : เฉลิมชัย ชัยเจริญเมือง
คำค้น : ไทเทเนียมไดออกไซด์ , โครงสร้างนาโน , สเปรย์ไพโรไลซิส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บรรจบ ยศสมบัติ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/199430
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมชัย ชัยเจริญเมือง . (2551). การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีส สำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างระดับนาโน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เฉลิมชัย ชัยเจริญเมือง . 2551. "การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีส สำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างระดับนาโน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เฉลิมชัย ชัยเจริญเมือง . "การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีส สำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างระดับนาโน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
เฉลิมชัย ชัยเจริญเมือง . การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีส สำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างระดับนาโน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.