ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัลกอริทึมเพื่อการสร้าง Distributed Inverted index ที่มีประสิทธิภาพสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัลกอริทึมเพื่อการสร้าง Distributed Inverted index ที่มีประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย : ธนกร นำรับพร
คำค้น : อัลกอริทึม , การค้นข้อสนเทศ , การทำดัชนี , คำสำคัญ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เกรียงไกร ปอแก้ว
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/199007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนกร นำรับพร . (2551). อัลกอริทึมเพื่อการสร้าง Distributed Inverted index ที่มีประสิทธิภาพสูง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ธนกร นำรับพร . 2551. "อัลกอริทึมเพื่อการสร้าง Distributed Inverted index ที่มีประสิทธิภาพสูง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ธนกร นำรับพร . "อัลกอริทึมเพื่อการสร้าง Distributed Inverted index ที่มีประสิทธิภาพสูง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
ธนกร นำรับพร . อัลกอริทึมเพื่อการสร้าง Distributed Inverted index ที่มีประสิทธิภาพสูง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.