ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : อนุวัต เชื้อเย็น
คำค้น : การพัฒนาการท่องเที่ยว , การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เทพ พงษ์พานิช
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/198400
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุวัต เชื้อเย็น . (2551). การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนุวัต เชื้อเย็น . 2551. "การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนุวัต เชื้อเย็น . "การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
อนุวัต เชื้อเย็น . การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.